Pages

Hanuman Ashtottaram in Hindi

Hanuman Ashtottaram in Hindi
Hanuman Ashtottaram in Hindi

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Devanagari (Hindi)

Hanuman Ashtottaram Hindi Text, Hanuman Ashtottaram Hindi Lyrics, Hanuman Ashtottaram  Hindi Stotra

ॐ श्री आंजनॆयाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ हनुमतॆ नमः
ॐ सीतादॆवि मुद्राप्रदायकाय नमः
ॐ मारुतात्मजाय नमः
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
ॐ अशोकवनिकाच्चॆत्रॆ नमः
ॐ सर्वबंध विमॊक्त्रॆ नमः
ॐ रक्षॊविध्वंसकारकायनमः
ॐ परविद्वप नमः
ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः
ॐ परमंत्र निराकर्त्रॆ नमः
ॐ परमंत्र प्रभॆवकाय नमः
ॐ सर्वग्रह विनाशिनॆ नमः
ॐ भीमसॆन सहायकृतॆ नमः
ॐ सर्वदुःख हराय नमः
ॐ सर्वलॊक चारिणॆ नमः
ॐ मनॊजवाय नमः
ॐ पारिजात धृममूलस्धाय नमः
ॐ सर्वमंत्र स्वरूपवतॆ नमः
ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः
ॐ सर्वतंत्र स्वरूपिणॆ नमः
ॐ कपीश्वराय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ सर्वरॊगहराय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ बलसिद्धिकराय नमः
ॐ सर्व विद्यासंपत्र्प वायकाय नमः
ॐ कपिसॆना नायकाय नमः
ॐ भविष्यच्चतु राननाय नमः
ॐ कूमार ब्रह्मचारिणॆ नमः
ॐ रत्नकुंडल दीप्तिमतॆ नमः
ॐ चंचल द्वाल सन्नद्धलंबमान शिखॊज्वलाय नमः
ॐ गंध्र्व विद्यातत्वज्ञाय नमः
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
ॐ कारागृह विमॊक्त्रॆ नमः
ॐ शृंखल बंध विमॊचकाय नमः
ॐ सागरॊत्तारकाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ रामदूताय नमः
ॐ प्रतापवतॆ नमः
ॐ वानराय नमः
ॐ कॆसरिसुताय नमः
ॐ सीताशॊक निवारणाय नमः
ॐ अंजना गर्भसंभुताय नमः
ॐ बालर्क सदृशाननाय नमः
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
ॐ दशग्रीव कुलांतकाय नमः
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रॆ नमः
ॐ वज्रकायाय नमः
ॐ महाद्युतयॆ नमः
ॐ चिरंजीविनॆ नमः
ॐ रामभक्ताय नमः
ॐ द्तेत्यकार्य विघातकाय नमः
ॐ अक्षहंत्रॆ नमः
ॐ कांचनाभाय नमः
ॐ पंचवक्त्राय नमः
ॐ महातपसॆ नमः
ॐ लंकिणॆभंजनाय नमः
ॐ गंधमादन श्तेल नमः
ॐ लंकापुर विदाहकाय नमः
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ द्तेत्यकुलांतकाय नमः
ॐ सुरार्चिताय नमः
ॐ महातॆजसॆ नमः
ॐ राम चूडामणि प्रदाय कामरूपिवॆ नमः
ॐ श्री पिंगलाक्षाय नमः
ॐ नार्धि ंतॆ नाक नमः
ॐ कबलीकृत मार्तांडमंडलाय नमः
ॐ कबलीकृत मार्तांड नमः
ॐ विजितॆंद्रियाय नमः
ॐ रामसुग्रीव संदात्रॆ नमः
ॐ महारावण मर्धनाय नमः
ॐ स्पटिका भाय नमः
ॐ वाग धीशाय नमः
ॐ नव व्याकृति पंडिताय नमः
ॐ चतुर्भाहवॆ नमः
ॐ दीनबंधवॆ नमः
ॐ महत्मनॆ नमः
ॐ भक्त वत्सलाय नमः
ॐ संजीवन नगा हर्त्रॆ नमः
ॐ शुचयॆ नमः
ॐ वाग्मिनॆ नमः
ॐ दृढव्रताय नमः
ॐ कालनॆमि प्रमधनाय नमः
ॐ हरिमर्कट मर्कटायनमः
ॐ दांताय नमः
ॐ शांताय नमः
ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः
ॐ शतकंठ मदावहृतॆनमः
ॐ यॊगिनॆ नमः
ॐ रामकधालॊलाय नमः
ॐ सीतान्वॆषण पंडिताय नमः
ॐ वज्र नखाय नमः
ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः
ॐ इंद्र जित्प्र्रहिता मॊघब्रह्मस्त्र विनिवार काय नमः
ॐ पार्ध ध्वजाग्र संवासिनॆ नमः
ॐ शरपंजर भॆदकाय नमः
ॐ दशबाहवॆ नमः
ॐ लॊकपूज्याय नमः
ॐ जां वत्प्र ति वर्धनाय नमः
ॐ सीत सवॆत श्रीरामपाद सॆवा दुरंधराय नमः