Pages

Hanuman Ashtottaram in Bengali

Hanuman Ashtottaram in Bengali
Hanuman Ashtottaram in Bengali

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Bengali

Hanuman Ashtottaram Bengali Text, Hanuman Ashtottaram Bengali Lyrics, Hanuman Ashtottaram Bengali Stotra

ওং শ্রী আংজনেয়ায় নমঃ
ওং মহাবীরায় নমঃ
ওং হনুমতে নমঃ
ওং সীতাদেবি মুদ্রাপ্রদায়কায় নমঃ
ওং মারুতাত্মজায় নমঃ
ওং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায় নমঃ
ওং অশোকবনিকাচ্চেত্রে নমঃ
ওং সর্ববংধ বিমোক্ত্রে নমঃ
ওং রক্ষোবিধ্বংসকারকায়নমঃ
ওং পরবিদ্বপ নমঃ
ওং পরশৌর্য় বিনাশনায় নমঃ
ওং পরমংত্র নিরাকর্ত্রে নমঃ
ওং পরমংত্র প্রভেবকায় নমঃ
ওং সর্বগ্রহ বিনাশিনে নমঃ
ওং ভীমসেন সহায়কৃতে নমঃ
ওং সর্বদুঃখ হরায় নমঃ
ওং সর্বলোক চারিণে নমঃ
ওং মনোজবায় নমঃ
ওং পারিজাত ধৃমমূলস্ধায় নমঃ
ওং সর্বমংত্র স্বরূপবতে নমঃ
ওং সর্বয়ংত্রাত্মকায় নমঃ
ওং সর্বতংত্র স্বরূপিণে নমঃ
ওং কপীশ্বরায় নমঃ
ওং মহাকায়ায় নমঃ
ওং সর্বরোগহরায় নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং বলসিদ্ধিকরায় নমঃ
ওং সর্ব বিদ্য়াসংপত্র্প বায়কায় নমঃ
ওং কপিসেনা নায়কায় নমঃ
ওং ভবিষ্য়চ্চতু রাননায় নমঃ
ওং কূমার ব্রহ্মচারিণে নমঃ
ওং রত্নকুংডল দীপ্তিমতে নমঃ
ওং চংচল দ্বাল সন্নদ্ধলংবমান শিখোজ্বলায় নমঃ
ওং গংধ্র্ব বিদ্য়াতত্বজ্ঞায় নমঃ
ওং মহাবলপরাক্রমায় নমঃ
ওং কারাগৃহ বিমোক্ত্রে নমঃ
ওং শৃংখল বংধ বিমোচকায় নমঃ
ওং সাগরোত্তারকায় নমঃ
ওং প্রাজ্ঞায় নমঃ
ওং রামদূতায় নমঃ
ওং প্রতাপবতে নমঃ
ওং বানরায় নমঃ
ওং কেসরিসুতায় নমঃ
ওং সীতাশোক নিবারণায় নমঃ
ওং অংজনা গর্ভসংভুতায় নমঃ
ওং বালর্ক সদৃশাননায় নমঃ
ওং বিভীষণ প্রিয়করায় নমঃ
ওং দশগ্রীব কুলাংতকায় নমঃ
ওং লক্ষ্মণ প্রাণদাত্রে নমঃ
ওং বজ্রকায়ায় নমঃ
ওং মহাদ্য়ুতয়ে নমঃ
ওং চিরংজীবিনে নমঃ
ওং রামভক্তায় নমঃ
ওং দ্তেত্য়কার্য় বিঘাতকায় নমঃ
ওং অক্ষহংত্রে নমঃ
ওং কাংচনাভায় নমঃ
ওং পংচবক্ত্রায় নমঃ
ওং মহাতপসে নমঃ
ওং লংকিণেভংজনায় নমঃ
ওং গংধমাদন শ্তেল নমঃ
ওং লংকাপুর বিদাহকায় নমঃ
ওং সুগ্রীব সচিবায় নমঃ
ওং ধীরায় নমঃ
ওং শূরায় নমঃ
ওং দ্তেত্য়কুলাংতকায় নমঃ
ওং সুরার্চিতায় নমঃ
ওং মহাতেজসে নমঃ
ওং রাম চূডামণি প্রদায় কামরূপিবে নমঃ
ওং শ্রী পিংগলাক্ষায় নমঃ
ওং নার্ধি ংতে নাক নমঃ
ওং কবলীকৃত মার্তাংডমংডলায় নমঃ
ওং কবলীকৃত মার্তাংড নমঃ
ওং বিজিতেংদ্রিয়ায় নমঃ
ওং রামসুগ্রীব সংদাত্রে নমঃ
ওং মহারাবণ মর্ধনায় নমঃ
ওং স্পটিকা ভায় নমঃ
ওং বাগ ধীশায় নমঃ
ওং নব ব্য়াকৃতি পংডিতায় নমঃ
ওং চতুর্ভাহবে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং মহত্মনে নমঃ
ওং ভক্ত বত্সলায় নমঃ
ওং সংজীবন নগা হর্ত্রে নমঃ
ওং শুচয়ে নমঃ
ওং বাগ্মিনে নমঃ
ওং দৃঢব্রতায় নমঃ
ওং কালনেমি প্রমধনায় নমঃ
ওং হরিমর্কট মর্কটায়নমঃ
ওং দাংতায় নমঃ
ওং শাংতায় নমঃ
ওং প্রসন্নাত্মনে নমঃ
ওং শতকংঠ মদাবহৃতেনমঃ
ওং য়োগিনে নমঃ
ওং রামকধালোলায় নমঃ
ওং সীতান্বেষণ পংডিতায় নমঃ
ওং বজ্র নখায় নমঃ
ওং রুদ্রবীর্য় সমুদ্ভবায় নমঃ
ওং ইংদ্র জিত্প্র্রহিতা মোঘব্রহ্মস্ত্র বিনিবার কায় নমঃ
ওং পার্ধ ধ্বজাগ্র সংবাসিনে নমঃ
ওং শরপংজর ভেদকায় নমঃ
ওং দশবাহবে নমঃ
ওং লোকপূজ্য়ায় নমঃ
ওং জাং বত্প্র তি বর্ধনায় নমঃ
ওং সীত সবেত শ্রীরামপাদ সেবা দুরংধরায় নমঃ